Övervikt och graviditet

Övervikt och fetma är frekvent förekommande. Nästan en tredjedel av kvinnorna i Sverige går idag in i sin graviditet med en övervikt och av dessa har ca 13 procent fetma. Övervikt eller fetma ökar risken för både kvinnan och fostret, bland annat ses ökade graviditets- och förlossningskomplikationer. En stor viktuppgång under graviditeten ökar även risken för övervikt hos kvinnan efter att barnet fötts.