Motiverande samtal

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetodik med empatiskt patientcentrerat förhållningssätt. Det finns omfattande evidens för att MI är en effektiv metod för att åstadkomma beteendeförändring men ytterligare evidens behövs vad gäller främjandet av goda mat- och rörelsevanor.