Behov av studier som IRIS

Behovet av studier för att utveckla metoder och förbättra omhändertagandet av gravida kvinnor med fetma lyfts i två artiklar i Läkartidningen (nr 48 2015). IRIS-studien är en studie som försöker bidra till denna kunskap.