Ändring i BMI kriteriet

Vi ändrar BMI kriteriet till 27,0 – 34,9 kg/m, så att fler kvinnor har möjlighet att delta i IRIS-studien.