Artikel om IRIS-studien i Jordemodern

En artikel om IRIS-studien publiceras i oktobernumret av barnmorskornas fackförbunds tidning Jordemodern. I artikeln beskrivs hur IRIS kan bidra till metodutveckling inom mödrahälsovården och stödja kvinnor med övervikt och fetma till förändrade levnadsvanor.