Viktrapportering

En central del i IRIS-studien är uppföljning av din vikt, både under din graviditet och efter din förlossning. Därför behöver du väga dig en gång i veckan under hela studien, fram till slutmätningen ett år efter din förlossning. Du rapporterar in dina vikter minst en gång i månaden.

Vid ditt första möte med IRIS-teamet får du en våg, som du använder när du väger dig. Vågen är speciellt validerad för forskning. Du får också ett viktkort, där du skriver ner dina uppgifter.

Tänk på att:

  • Du väger dig på den våg som du fått av IRIS-studien. 
  • Det är viktigt att vågen står på ett hårt och plant underlag, för att vågen ska mäta rätt.
  • Väg dig i lite kläder och vid ungefär samma tidpunkt varje vecka.
  • Skriv ned vikten med en decimal, datum och graviditetsvecka på ditt viktkort, (t.ex. 90,6, 150904, 25).

Rapportera din vikt

Vi vill att du regelbundet rapporterar dina vikter till oss. Du kan antingen rapportera vikten varje vecka eller alla månadens vikter en gång i månaden. Du kan rapportera din vikt till oss på flera sätt, välj det som passar dig bäst! Glöm inte att ange förnamn och efternamn.

  • Via sms till 072-525 98 61
  • Via mejl till info@irisstudien.se
  • Skicka in ett foto på ditt viktkort via sms eller mejl
  • Ringa till Annamaria på 08-123 371 31