Rörelsemätning

Du kommer att registrera din rörelse under sju dagar genom att bära en rörelsemätare (accelerometer). Rörelsemätaren är mindre än en tändsticksask och fästs med ett elastiskt band kring midjan. Mätaren registrerar acceleration, dvs. förflyttning i sidled, upp/ned samt framåt/bakåt och inte bara de steg du tar.

Med rörelsemätaren följer en logg där du dagligen noterar när mätaren tagits av och på. Anteckna även om du inte har använt rörelsemätaren under någon period på dagen, tid och orsak t.ex. om du har simmat eller glömt att ta på den.

Rör dig som vanligt de dagar du registrerar din rörelse.

Vi använder oss av rörelsemätare från ActiGraph (om ActiGraph).

Nedan hittar du information om hur rörelsemätningen går till.

Om du har några frågor om rörelsemätningen går det bra att kontakta oss.