Goda skäl att delta

  • Du får möjlighet att med professionell hjälp förbättra dina levnadsvanor och lägga grunden för en god start för ditt barn.
  • Du får individuell återkoppling på dina mat- och rörelsevanor.
  • Du får tre trisslotter under studiens gång och ett presentkort på 200 kr i slutet av studien.
  • Du bidrar till forskning som kan tillämpas i mödrahälsovården och hoppas kunna främja många kvinnors och barns hälsa.