Information till deltagare och samtycke

Stort tack för ditt intresse att medverka i IRIS-studien. Förhoppningen är att kunna utforma ett program för mödrahälsovården som stödjer gravida kvinnor och nyblivna mammor till livsstilsförändringar.

Vi söker dig som är gravid och som har ett BMI mellan 27,0 och 34,9. Du får ha max ett barn sedan tidigare och vara i senast graviditetsvecka 12.

Här hittar du information till deltagare:

Bifogad fil: