Intresserad av att delta?

Att delta i IRIS

Syftet med IRIS-studien är att undersöka om motiverade samtal (MI) är en bra metod för att stödja och motivera till att förändra sina mat- och rörelsevanor. Deltagare lottas till att erbjudas samtal antingen under graviditeten, 3-6 månader efter förlossningen eller både under graviditet och efter förlossning. Vissa deltagare lottas till att utgöra kontroller. Kontrollerna får sedvanlig vård under graviditeten men erbjuds MI efter studiens slut.

Vi söker dig som är gravid och som har ett BMI mellan 27,0 och 34,9. Du får ha max ett barn sedan tidigare och vara i senast graviditetsvecka 12.

 

Vad innebär deltagande?

Som deltagare kommer du att få möjlighet att utforska dina mat- och rörelsevanor tillsammans med en MI-specialist för att hitta just de beteenden som du vill/behöver arbeta med. Du kommer även att vid upprepade tillfällen få registrera dina mat- och rörelsevanor för att sedan få återkoppling på dessa.

 

Hur går samtalen till?

Som deltagare i studien får du fyra samtal med fokus kring mat- och rörelsevanor. Syftet är att öka din egen motivation och förmåga att förändra dina mat- och rörelsevanor. Du får möjlighet att prata om vad du upplever för svårigheter och det som fungerar bra för att på så sätt komma fram till hur du kan uppnå de resultat du vill.

 

Intresseanmälan