IRIS-studien

Har du en önskan om att inte gå upp så många kilo under graviditeten, och att gå ner till önskad vikt efter förlossningen?

IRIS är en forskningsstudie där du har möjlighet att få stöd i att ändra dina mat - och rörelsevanor. Du får motiverande samtal som utgår från dig själv samt individuell återkoppling på dina mat- och rörelsevanor.

Vill du veta mer om vad det innebär att delta, syftet med studien och om du uppfyller kraven för att anmäla ditt intresse, klicka på "Om IRIS" och "Intresserad av att delta?" för mer information.

Läs om vad första deltagaren tycker om IRIS på http://www.irisstudien.se/node/329

Studien bedrivs i Stockholms län och är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.